Təhlil

irevan-300x229

Azərbaycanın İrəvan şəhəri XVIII əsrdə

irevan

Hazırda Ermənistan Respublikasının yerləşdiyi ərazi yaxın keçmişdə – XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan dövləti olan İrəvan xanlığının torpaqları idi.

stalin_stalin future

Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiasını Stalin dayandırdı?

stalin_stalin3

XX əsrin 80-ci illərinin sonlarından Ermənistanda dərc olunan akademik əsərlərdə və monoqrafiyalarda məhz Stalinin XX əsrin 20-ci illərində guya erməni torpaqları olan Dağlıq Qarabağ və Naxçıvanı  Azərbaycan SSR-ə verdiyini sübut etməyə cəhdlər olunur. O dövrdə bu sayaq yazıların peyda olması təsadüf deyildi. Çünki XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ittifaq mətbuatında “yenidənqurma”, “yeni təfəkkür” şüarı altında antistalin tənqidi güclü vüsət almışdı, totalitar kommunist sisteminin, millətlərarası münasibətlər də daxil olmaqla bütün sahələrdəki naqislikləri Stalinin adına yazılırdı.