Təhlil

stalin_stalin future

Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiasını Stalin dayandırdı?

stalin_stalin3

XX əsrin 80-ci illərinin sonlarından Ermənistanda dərc olunan akademik əsərlərdə və monoqrafiyalarda məhz Stalinin XX əsrin 20-ci illərində guya erməni torpaqları olan Dağlıq Qarabağ və Naxçıvanı  Azərbaycan SSR-ə verdiyini sübut etməyə cəhdlər olunur. O dövrdə bu sayaq yazıların peyda olması təsadüf deyildi. Çünki XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında ittifaq mətbuatında “yenidənqurma”, “yeni təfəkkür” şüarı altında antistalin tənqidi güclü vüsət almışdı, totalitar kommunist sisteminin, millətlərarası münasibətlər də daxil olmaqla bütün sahələrdəki naqislikləri Stalinin adına yazılırdı.

Azərbaycanın qədim mahalı – Zəngəzur

zəngəzur

Son iki yüz il ərzində regionda gedən mürəkkəb siyasi proseslər nəticəsində azərbaycanlılar öz əzəli yurdlarından zorla köçürülməyə, etnik təmizləmə və deportasiya siyasətinə məruz qalıblar. Ermənilərin “tarixi əzəli torpaqları”nı yaratmaq siyasəti mərhələ-mərhələ həyata keçirilib.

74371251_armenian_cave_1 kicik

Ermənilərin daş dövründə öz dövlətləri olmuşdu?

74371251_armenian_cave_1

Nuh peyğəmbərin erməni olması, Nuhun gəmisinin qalıqlarının isə guya “Ararat” dağında tapılması, Azıx mağarasında tapılan çənə sümüyünün erməni qadınına aid olması və s. bu kimi iddialardan sonra ermənilər yenə də öz sərsəm və sarkazm doğuran iddiaları ilə dünya ictimaiyyətini şoka salmaqda davam edirlər.