Netty2014 Nominants

Erməni dövləti

Azərbaycanın qədim mahalı – Zəngəzur

zəngəzur

Son iki yüz il ərzində regionda gedən mürəkkəb siyasi proseslər nəticəsində azərbaycanlılar öz əzəli yurdlarından zorla köçürülməyə, etnik təmizləmə və deportasiya siyasətinə məruz qalıblar. Ermənilərin “tarixi əzəli torpaqları”nı yaratmaq siyasəti mərhələ-mərhələ həyata keçirilib.

74371251_armenian_cave_1 kicik

Ermənilərin daş dövründə öz dövlətləri olmuşdu?

74371251_armenian_cave_1

Nuh peyğəmbərin erməni olması, Nuhun gəmisinin qalıqlarının isə guya “Ararat” dağında tapılması, Azıx mağarasında tapılan çənə sümüyünün erməni qadınına aid olması və s. bu kimi iddialardan sonra ermənilər yenə də öz sərsəm və sarkazm doğuran iddiaları ilə dünya ictimaiyyətini şoka salmaqda davam edirlər.

Irevan_tarixi_melumat

“Böyük Ermənistan” uydurması

Irevan_tarixi_melumat

“Böyük Ermənistan” adlanan coğrafi vilayət həqiqətən də  “böyük” olduğu üçün deyil, “Kiçik Ermənistan” vilayətinə nisbətən bir qədər “böyük” olduğu üçün belə adlandırılırdı. Əslində  heç bir ilk mənbə  tarixdə  “Böyük Ermənistan” adlanan dövlətin olduğunu təsdiq etmir. İndiyədək heç bir arxeoloji qazıntı zamanı “Böyük Ermənistan” adı həkk olunmuş pul tapılmayıb. Ermənilərin guya erməni hökmdarı olduğunu iddia etdikləri parfiyalı II Tiqranın adından zərb olunmuş pullarda da onun “Böyük Ermənistan” hökmdarı olduğu təsdiqlənmir.

dasnaklar kicik

Tariximizin qan yaddaşı

dasnaklar

İndiki Ermənistan və ona bitişik ərazilərdə pərakəndə halında yaşayan ermənilərin öz müstəqil dövlətlərini yaratmaq arzularına ilkin təkan verən amillərdən ən başlıcası hələ XVI-XVII əsrlərdə Səfəvilərlə Osmanlı Türkiyəsi arasında uzun sürən müharibələr olmuşdur. Səfəvi hökmdarları Türkiyə ilə mübarizədə bir sıra Avropa ölkələrinin köməyinə arxalanmaq üçün xristian agentlərdən – erməni tacirlərdən və din xadimlərindən istifadə etmişdilər.

14312424974586023258_750x500

Gürcüstan parlamenti və cəmiyyəti Ermənistanın bu ölkənin ərazi bütövlüyünə göstərdiyi hörmətsizlikdən ciddi narahatdır

14312424974586023258_750x500

Gürcüstanın xarici işlər naziri xanım Tamar Beruçaşvili parlamentin xarici əlaqələr, Avropaya inteqrasiya, diaspora və Qafqaz məsələləri komitələrinin, eləcə də işğal olunmuş ərazilər üzrə yaradılmış müvəqqəti komissiyanın birgə iclasında çıxış edib, ölkənin xarici siyasətinin əsas istiqamətləri barədə deputatlara məlumat verib, onların suallarını cavablandırıb.