Təhlil

Cənubi Azərbaycanda erməni xəyanəti

Urmiyada dinc sakinlərin evlərinə soxulmuş, qətl və qarət törətmiş erməni dəstələri.
Urmiyada dinc sakinlərin evlərinə soxulmuş, qətl və qarət törətmiş erməni dəstələri.

Dünyaya özlərini məzlum, zərərçəkən xalq kimi tanıdan ermənilər XX əsrdə qonşu xalqlara qarşı ən böyük cinayətlər törətməklə yadda qaldılar.

Naxçıvan və Şərur-Dərələyəzdə qırğınlar

Nax-MR

XX əsrin əvvəllərində İrəvan quberniyasının ərazisində azərbaycanlılara qarşı törədilən qırğınların ssenarisi ermənilərin XIX əsrin sonunda Şərqi Anadoluda əldə etdikləri təcrübəyə əsaslanırdı. “Hnçak” və “Daşnaksutyun” partiyalarının silahlı dəstələri azərbaycanlı kəndlərinə hücum edir, qırğınlar törədir, boşaldılmış kəndlərdə Türkiyədən gələn erməni ailələrini məskunlaşdırırdılar.

C.Libaridyanın hesablamalarına görə, erməni terrorçuları üç il ərzində (1904-1906) 105 “siyasi qətl” icra ediblər

Armenian terror

Tarixi faktları saxtalaşdıran, öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu manipulyasiya mövzusuna çevirən ermənilər daim terrorizmdən istifadə edir, terrorçuları isə milli-azadlıq müharibəsinin qəhrəmanları, xalq qisasçıları adlandırırlar. Erməni terrorçuları özgə torpaqlarını mənimsəməyə nail olur, başqa xalqları, eləcə də özgə cür düşünən erməniləri sıxışdırır və məhv edir, onların murdar işlərini dəstəkləməyənlərdə qorxu hissi yaradırlar.

Ermənilər 6 uşaq və qadın əsir düşərgəsi yaradıb

Fotoqraf: Şahvələd Ayvazov
Fotoqraf: Şahvələd Ayvazov

Ermənistan silahlı qüvələrinin faşist metodları ilə apardıqları mübarizə nəticəsində Azərbaycanın on iki rayonu işğal olunmuşdur, iyimi dörd min soydaşımız öldürülmüş, dörd min nəfər əsir götürülmüşdür. Əsir düşənlərin böyük bir qismini uşaqlar, qocalar və qadınlar təşkil edir. İtgin düşmüş insanların ümumi sayı dörd min doqquz yüz altmış beş nəfərdir. Onların üç yüz iyirmisi qadın, altmış doqquzu uşaqdır. Erməni əsirliyindən azad olmuş 3125 nəfərin 222-si qadın, 125-i uşaqlardır.

1992: Ermənilərin daha bir qətliamı üzə çıxdı

axar.az1469523850Balliqaya (5)

Keçən əsrin əvvəllərindən başlayaraq erməni millətçiləri tərəfindən qətliamlar törədildi , min bir əzab və qəddarlıqla dinc sakinlər qətlə yetirildi. Bolşevik-erməni silahlı dəstələri Azərbaycan torpaqlarında at oynadır, kütləvi qırgınlar törədirdi. Digər bölgələrdən fərqli olaraq erməni-daşnak dəstələri Qarabağda at oynatmağı bacarmadılar. Bu qətliamların qarşısı dövlət xadimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hərbi naziri,həmin dövrdə Qarabağın general-qubernatoru olan Xosrov bəy Sultanov və Azərbaycan xalq qəhrəmanı, Hacısamlı nahiyyəsinin bəyi Sultan bəy Sultanov qardaşlarının uzaqgörənliyi və əvvəcədən gördükləri qabaqlayıcı tədbirlərlə alındı və ermənilərin böyük arzularını gözlərində qoydu.