Təhlil

Dinc insanlara qarşı erməni terroru

Erməni terrorunun arealı çox geniş idi və müxtəlif istiqamətlərə, əsas etibarilə türdilli xalqlara qarşı yönəlmişdi. Belə ki, 17 mart 1918-ci ildə Urmiyada (İran) bir gün ərzində ermənilər 10 min dinc azərbaycanlını qırmışdılar.

kask_war_120

Artıq dünya erməni yalanlarına inanmır

Erməni millətçiləri XIX əsrin sonlarında – 1885-ci ildə Marseldə “Armenakan”, 1887-ci ildə Cenevrədə “Qnçaq”, 1890-cı ildə isə Tiflisdə “Daşnaksütyun” partiyalarını yaratmaqla, “Böyük Ermənistan” dövləti qurmaq  iddialarını ortalığa qoydular. 

ŞAMAXI QIRĞINLARI

S.Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı Soveti bolşevik-daşnak ordularının erməni quldur dəstələri ilə birlikdə Şamaxı şəhərində və Şamaxı qəzasında azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımları.