Sütun

Ermənilər Qafqazda yerli xalq deyil

DSC_1139

Ermənilərin Qafqazda yerli xalq olmadığı və buraya başqa ərazilərdən gəlmələri mütəxəssislər tərəfindən çoxdan sübut olunmuş faktdır.