Sütun

RUSİYALI STİVENİN MƏSLƏHƏTİ

Fuad-Babayev-2Vladimir Mayakovski sovet pasportu haqqında məşhur şeirini 1929-cu ilin iyulunda yazdı.

Və təqribən 9 ay sonra, 1930-cu ilin 14 aprelində intihar etdi.

Daha 61 il keçdi və 1991-ci ilin 8 dekabrında Sovet İttifaqı tarixin ucu-bucağı görünməyən arxivinə göndərildi.

Xeyli sonra bu hadisə SSRİ-nin hüquqi varisi olan Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin tərəfindən əsrin ən böyük geosiyasi fəlakəti kimi dəyərləndirilib. 

İSTİQLALIMIZIN “FÜYUZAT” YOLU (“FÜYUZAT” -110) 

t-mkin-m-mm-dli1 noyabr italyanlar üçün “Yuventus” futbol klubunun yarandığı (1897), amerikalılar üçün Niaqara şəlaləsinin üzərindəki Göy qurşağı (Rainbow Bridge) körpüsünün salındığı (1941), keçmiş sovet vətəndaşları üçün isə rublun kommersiya kursuna (!) keçdiyi tarixdir (1990). Ədəbiyyatsevərlər isə 1 noyabr 1906-cı ili C. Londonun “Ağ diş” povestinin, M. Qorkinin “Ana” romanının yazılma tarixi kimi xatırlamaqda sərbəstdirlər.

MÜQAYİSƏLİ GERONTOLOGIYA

Fuad-Babayev-2Bu günlərdə 81 yaşlı general Mişel Aun Livanın prezidenti seçildi. Generalın adaşı Süleyman soyadlı keçmiş dövlət başçısının mandatı 2 il yarım bundan əvvəl başa çatsa da, Livan qanunvericiləri  müsəlmanları və xristianları qane edə biləcək siyasi fiqur seçimini yalnız indi həyata keçirə bildilər.

Erməni terrorunun Gürcüstan səhifəsi

XX əsrin sonlarında beynəlxalq aləmdə cərəyan edən proseslər  (“soyuq müharibə”nin sona çatması,  dünya kommunizm düşərgəsinin iflasa uğraması, SSRİ-nin tarix səhnəsini  tərk etməsi) nəticəsində  bir sıra xalqlar öz siyasi müstəqilliklərinə qovuşmuş, dünya xəritəsində  yeni müstəqil dövlətlər özünə yer almışdı. Belə dövlətlərdən biri də Gürcüstan Respublikasıdır.

HAMMURAPİ SAĞ OLSAYDI…

Fuad-Babayev-2XX əsrin ilk illərində fransız arxeoloqları qədim Elam dövlətinin paytaxtı Suz şəhərində bazalt sütun aşkar etdilər. Sütunun üstündəki yazılar vardı. Yazılara keçməzdən əvvəl istəyirəm hafizəmizi təzələyim və qeyd edim ki, qədim Suz şəhərinin izləri  müasir İranın cənub-qərbində qalıb.  Zaqros dağlarının ətəklərində, Tiqr çayından 250 km. şərqdə.

I Pyotrun Xəzərsahili vilayətlərin sakinlərinə manifesti 15 İyul 1722

koshe-etibar-gulusoy1

İşğalaqədərki hərbi-siyasi vəziyyət

Azərbaycan ərazilərinin parçalanma tarixini I Pyotrun 1722-ci il iyunun 18-də başladığı Xəzərsahili bölgələrə yürüşündən başladığınl hesab etmək olar. I  Pyotru bu ekspansionist yürüşə ruhlandıran ən başlıca faktorlardan biri həmin dövrdə Azərbaycanın da daxil olduğu Səfəvi dövlətini dərin siyasi və idarəçilik böhranının bürüməsi olmuşdur.