Söhbət

Nigar Gözəlova

Nigar Gözəlova: “Sübut və dəlillərlə danışanda ermənilərin çığır-bağır salmaqdan özgə yolları qalmır”

Nigar Gözəlova

1905.az portalının suallarını AMEA  A.Bakıxanov adına Tarix institutununu əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nigar Gözəlova cavablandırır.

– Nigar xanım, “Azərbaycanın XVIII əsr tarixi məsələləri (ingilisdilli mənbələr və tarixşünaslıq əsasında)” adlı tədqiqatın müəllifisiniz. İngilisdilli mənbələrdə Sizcə, Azərbaycanla bağlı olan əsas məsələ nədir?

– Məncə, ən vacib olanı odur ki, ingilisdilli mənbələr də bir daha təsdiq edirlər ki, həmin dövrdə Azərbaycan əyaləti var idi və həmin əyalət Şimali və Cənubi Azərbaycanı əhatə edirdi. Bildiyiniz kimi, ermənilər bütün dünyada yayırlar ki, guya Azərbaycan məfhumu 20-ci əsrin əvvəllərində meydana çıxıb və Stalinin konsepsiyasına uyğun olaraq hazırki ərazilər “Azərbaycan” adı ilə adlandırılıb. Amma ingilisdilli mənbələr də göstərirlər ki, Azərbaycan vahid əyalət idi. “Təzkiratül əl-mülk”ü oxusanız, buna bir daha əmin ola bilərsiniz. Dörd bəylərbəyliyə bölünsə də, bunlar hamısı birlikdə vahid Azərbaycan əyalətində birləşirdi.

Nazim-Mustafa-1024x682

Nazim Mustafa: “Həm 1918-ci il soyqırımı zamanı, həm də birinci Qarabağ müharibəsində ermənilər eyni istiqamətlərdən hücum edirdilər”

Nazim Mustafa

Tarixçi alim Nazim Mustafa Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri, Azərbaycan MEA Tarix İnsitutunun əməkdaşıdır. Qarabağın, Naxçıvanın və İrəvan xanlığının tarixinə dair silsilə əsərlərin müəlliflərindən biri kimi Azərbaycan Dövlət Mükafatına layiq görülüb. 1905-1906-cı il soyqırımını əsas tədqiqatçılarındandır.

Müsahibə ilk dəfə 23 iyun 2014-cü ildə dərc olunub