Xəbər

~675922_31339~

Bizə informasiya müharibəsi nə dərəcədə lazımdır ?

675922_31339

Bu gün Azərbaycanda ən çox işlənilən açar ifadələrdən biri də məhz informasiya müharibəsidir. Çünki, biz artıq üstündən 20 il keçmiş bir müharibənin hələ də passiv mərhələsini yaşayırıq. Yəni, müharibə hələ bitməyib.