Araşdırma

Böyümək imkanı əlindən alınmış uşaqlar

“Əks-səda” Beynəlxalq Jurnalist Tədqiqatları Mərkəzi təqdim edir

21-ci əsrdə, sivilizasiyanın bu mərhələsində hələ də uşaqlara tam təhlükəsiz həyat təmin edilməyib.  Hələ də böyüklərin çözə bilmədiyi amansız münaqişələr və qovğalar səbəbindən,  cahalətin mövcudluğu və cahillərin varlığı üzündən uşaqlar   dəhşətlər yaşayır, vaxsız və amansız şəkildə  həyatlarını itirməli olurlar.

KİBERMÜHARİBƏ POSTSOVET MƏKANINDAKI SİLAHLI MÜNAQİŞƏLƏRİN MÜMKÜN TƏRKİB ELEMENTİ KİMİ

 

201027fbd001

Fuad Babayev

AMEA-nın doktorantı, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar jurnalist

 

GİRİŞ

İnternet qloballaşmanın məhsulu və eyni zamanda alətlərindən biridir. Mədəni dəyərlərin standartlaşdırılması prosesini sürətləndirən internet bir tərəfdən çoxsaylı orijinal mədəniyyətləri yaxınlaşdırır, digər tərəfdən dar maraqların birləşdirdiyi “icma”ların yaranmasına rəvac verir.  Bunlarla yanaşı, internet bu gün dünya mədəniyyətinə qoşulmanın,  informasiya mübadiləsinin, müxtəlif tranzaksiyaların sürətlənməsinin ən vacib amildir. (2.110)

İranda erməni məktəbləri

704

İranda siyahıyaalmalarda milli mənsubiyyət üzrə təsnifat aparılmadığına görə, bu ölkədə yaşayan ermənilərin sayı barədə dəqiq statistik məlumat yoxdur. 2011-ci ildə İran İslam Respublikası Statistika Mərkəzinin rəsmi hesabatına əsasən ölkənin 75149669 nəfərlik əhalisnin 117.704 nəfəri xristian olmuşdur.