Dini radikalizmin səbəbləri və doğurduğu nəticələr (6-cı tədbir)

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Aİİ) və Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi (www.aliyevheritage.org) tərəfindən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının www.1905.az portalının bazasında keçirilən diskussiyalar silsiləsində bu dəfə “Dini radikalizmin səbəbləri və doğurduğu nəticələr” mövzusu müzakirə olunub. Birinci söhbət İkinci söhbət Üçüncü söhbət Dördüncü söhbət Beşinci söhbət         Diskussiyada Aİİ-nin prorektoru, ilahiyyat üzrə fəlsəfə … Continue reading Dini radikalizmin səbəbləri və doğurduğu nəticələr (6-cı tədbir)