آتش بس ادامه دارد

ارمنستان همچنان رژیم آتش بس را نقض میکند

احدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان همچنان مقررات رژیم آتش بس در نوار جبهه ارمنستان-آذربایجان را نقض میکنند.

بنا بر گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، نیروهای اشغالگر ارمنستان در ۲۴ ساعت گذشته در ۱۹ مورد رژیم آتش بس را در نقاط مختلف خط جبهه پایمال کرده اند.