آتش بس ادامه دارد

نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در خط جبهه

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد روز ٢سپتامبر از مواضع خود در روستاهای مرزیلی و یوسف جانلی در منطقه آغدام، روستای مهدیلی در منطقه جبرائیل و بلندیهای منطقه فضولی مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار دادند.

اوضاع در خط مقدم جبهه ارمنستان- آذربایجان آرام شده است

به گزارش واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان دیشب و بامداد روز اول سپتامبر از مواضع خود در بلندیهای مناطق جبرائیل و خوجاوند به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان تیراندازی کردند.

ارمنستان از سه محور مواضع ارتش آذربایجان را هدف قرار داد

به گزارش واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان دیشب و بامداد روز ٣٠ اوت از مواضع خود در نزدیکی روستای نوروزلو در منطقه آغدام، روستای قیزیل اوبا در منطقه ترتر و از بلندیهای منطقه فضولی مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار داده اند.

افزایش موارد نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در خط جبهه

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد روز ٢٩اوت از مواضع خود در روستای موسسگخ منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستاهای آغدام در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

نیروهای مسلح ارمنی در ٤ محور رژیم آتش بس را نقض کردند

 به گزارش واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، یگانهای نظامی ارمنستان دیشب و بامداد روز ٢٨ اوت از مواضع خود در نزدیکی روستای های ساریجالی و مرزیلی در منطقه آغدام، روستای تاپ قرا قویونلو در منطقه گورانبوی، روستای مهدیلی در منطقه جبرائیل و روستای قره خانبیگلی و بلندیهای منطقه فضولی به سوی مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان تیراندازی کردند.

تیراندازی نیروهای ارمنی به سوی مواضع ارتش آذربایجان در خط مقدم جبهه

 به گزارش واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان بامداد روز ٢٧ اوت از مواضع خود در نزدیکی روستای تاپ قرا قویونلو در منطقه گورانبوی و روستای باش غروند در منطقه آغدام مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار داده اند.