آتش بس ادامه دارد

ارمنستان همچنان رژیم آتش بس در نوار جبهه را نقض میکند

 به گزارش واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان بامداد روز ٢٦ اوت از مواضع خود در نزدیکی روستای تاپ قرا قویونلو در منطقه گورانبوی به سوی مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان تیراندازی کرده اند.

نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در خط مقدم جبهه

به گزارش واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان دیشب و بامداد روز ٢٤ اوت از مواضع خود در نزدیکی روستای چیله بؤرت در منطقه ترتر، روستای تاپ قرا قویونلو و بلندیهای منطقه گورانبوی مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار داده اند.

گلوله باران مواضع ارتش آذربایجان از سوی ارمنستان

 به گزارش واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، واحدهای نظامی ارمنستان دیشب و بامداد روز ٢٣ اوت از مواضع خود در نزدیکی روستای تاپ قرا قویونلو در منطقه گورانبوی و بلندیهای واقع در منطقه جبرائیل مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار داده اند.

ارمنستان همچنان رژیم آتش بس در خط مقدم جبهه را نقض میکند

 به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان که در وب سایت رسمی آن وزارتخانه آمده است، واحدهای نظامی ارمنستان بامداد روز ٢٢ اوت از مواضع خود در نزدیکی روستای ساریجالی در منطقه آغدام و روستای تاپ قرا قویونلو در منطقه گورانبوی مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار داده اند.

اوضاع در خط مقدم جبهه ارمنستان-آذربایجان آرام شده است

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان که در وب سایت رسمی آن وزارتخانه آمده است، واحدهای نظامی ارمنستان روز ٢٠ اوت از مواضع خود در نزدیکی روستای تاپ قرا قویونلو در منطقه گورانبوی به سوی مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان تیراندازی کرده اند.

این گزارش میافزاید درپی اقدام تلافی جویانه ارتش آذربایجان تیراندازی دشمن متوقف شده است.

1905.az   

ادامه نقض رژیم آتش بس از سوی ارمنستان در جبهه

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان که در وب سایت رسمی آن وزارتخانه آمده است، واحدهای نظامی ارمنستان دیشب و بامداد روز ٢٠ اوت از مواضع خود در نزدیکی روستاهای یوسف جانلی، باش غروند، ساریجالی، قره قاشلی و نوروزلو در منطقه آغدام و روستای تاپ قرا قویونلو در منطقه گورانبوی مواضع  نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار داده اند.