Heydər Əliyev və dövlət-din münasibətləri (3-cü tədbir)

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu və Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi (www.aliyevheritage.org) tərəfindən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının www.1905.az portalında keçirilən diskussiyalar silsiləsindən “Heydər Əliyev və dövlət-din münasibətləri” mövzusunda üçüncü söhbət oldu.   Birinci söhbət  İkinci söhbət     Tarix üzrə elmlər doktoru Musa Quluzadə, fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Aydın Əlizadə, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Anar Qafarov, sosiologiya … Continue reading Heydər Əliyev və dövlət-din münasibətləri (3-cü tədbir)