Historical states@HY

Կովկասյան Ալբանիա

albaniya 2

Կովկասյան Ալբանիա Ալբանիայի պետության ձևավորման հավանական ժամանակաշրջանը համարվում են մ.թ.ա. IV-III-րդ դարերը: Նա սահմանակից էր հյուսիսից Կովկասյան լեռների, արևելքից Կասպից ծովի, արևմուտքից Իբերիայի, հարավ-արևմուտքից Հայաստանի, իսկ հարավից Ատրոպատենայի հետ: Այսպիսով պատմական Ալբանիայի տարածքն ընդգրկում էր ներկայիս

Մադա-Ատրոպատենա

atropatena

 

ՄադաԱտրոպատենաՍտեղծվելէմ.թ.ա. 321 թվականին: ՀիմնադիրըԱտրոպատնէր: ԱյսպետությունըպաշտոնապեսՄադա,

Ադրբեջանի Հանրապետություն

siyasi xerite

1991 թ. հոկտեմբերի 18-ին «Անկախության մասին» Սահմանադրական ակտի ընդունմամբ սկսվեց Ադրբեջանի պատմության XX-րդ դարի փուլը: Այդ ժամանակաշրջանում նախ ԽՍՀՄ-ը, իսկ հետո Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական շրջանների օգնությամբ Հայաստանը Ադրբեջանի հանդեպ ռազմական գործողություններ իրականացրեց: Ադրբեջանի իշխանությունների անգործունեությունը չէր համապատասխանում երկրի տնտեսական և քաղաքական շահերին, ինքնիշխան պետության իրավունքների ապահովմանը: Ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում ժողովրդի պահանջով դիմությունը Հեյդար Ալիևին հրավիրեց Բաքու: 1993 թ.

Ադրբեջանի Սեֆևիների Պետությունը

sefevi 1905

XVI-րդդարումԱդրբեջանըեղելէՍեֆևիներիպետության (1501-1736) հասարակական-տնտեսական, քաղաքական, մշակութային,կենտրոնը: Ադրբեջանը, Իրանը, ՀարավայինԹուրքմենստանըևժամանակակիցԱֆղանստանը (բացառությամբԲելխիվիլայեթի)