Վերլուծություն

XX-րդ դարում Հայաստանում թուրքական տեղանունները փոխարինվել են հայկականով

Göyçə-xəritə

Ջաֆար Գիյասին և Իբրահիմ Բոզիելը իրենց ««Armenian acts of cultural terrorism» գրքում նշում են, որ Զ. Կորկոդյանի «Խորհրդային Հայաստանի բնակչությունը» գրքի (հրատ. 1932 թ.)  համաձայն, ХХ-րդ սկզբին  Հայաստանի տարածքում 2310  աշխարհագրական տեղանուններից 2000-ը ունեցել են թուրքական ծագում:

1988 թ. ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունից 49928 ընտանիքներ (250000 ադրբեջանցի) բռնի տեղահանվեցին իրենց հարազատ վայրերից

deportasiya

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապաետություն կոչվող Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքների ադրբեջանական գյուղերի և շրջանների անունները հայկական անվանումներով փոխարինելը (241 գյուղ և շրջան) և ադրբեջանցի ընտանիքների հանդեպ ցուցաբերվող մյուս ժողովրդագրական ճնշումները Հայաստանի ԽՍՀ-ի ստեղծվելուց հետո, (1920-30-ական թթ.) 1988 թ. հասավ վերջնակետին: 

Անդրանիկի բերած հայերը փոխարինեցին Իրավանից ու Դարալագյազից վտարված ադրբեջանցիներին

 andronikin getirdiyi ermeniler

XX-րդ դարի սկզբներին ազգային հարցի հիման վրա առաջացած հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը և հայ ազգամոլների կողմից իրականացված էթնիկական մաքրազտման արդյունքում՝ ներկայիս Հայաստանի տարածքից  ադրբեջանցի բնակչության մեծ մասը վտարվել է: 1918 թ. կեսերին Անդրանիկի գլխավորած հայկական զինված խմբավորումները մեծ դեր խաղացին՝ Զանգեզուրում մահմեդական բնակավայրերը ոչնչացնելու և տարածաշրջանի էթնիկակական մաքրազտման գործում: