MİLLİ KİMLİYİMİZİN FORMALAŞMASINDA DİNİ DƏYƏRLƏRİN ROLU (8-ci tədbir)

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Aİİ) və Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi (www.aliyevheritage.org) tərəfindən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının www.1905.az portalının bazasında keçirilən diskussiyalar silsiləsindən növbəti tədbir “Milli kimliyimizin formalaşmasinda dini dəyərlərin rolu”mövzusuna həsr olunub. Diskussiyada Aİİ-nin kafedra müdiri, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əhməd Niyazov, institutun əməkdaşı Şəms Bağırova, AMEA-nın A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent … Continue reading MİLLİ KİMLİYİMİZİN FORMALAŞMASINDA DİNİ DƏYƏRLƏRİN ROLU (8-ci tədbir)