MÜASİR CƏMİYYƏTDƏ DİN (9-cu tədbir)

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Aİİ) və Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi (www.aliyevheritage.org) tərəfindən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının www.1905.az portalının bazasında keçirilən diskussiyalar silsiləsindən növbəti tədbir “Müasir cəmiyyətdə din” mövzusuna həsr olunub.   Birinci söhbət İkinci söhbət Üçüncü söhbət Dördüncü söhbət Beşinci söhbət Altıncı söhbət  Yeddinci söhbət      Diskussiyada Aİİ-nin müəllimləri – fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Ələddin … Continue reading MÜASİR CƏMİYYƏTDƏ DİN (9-cu tədbir)