Azeri soykırımları

Kafkaslardan Balkanlara Katliamcı Bir Çete Reisi: Adranik Ozanyan

Millî tarih ve milli şuur inşasında ulusal kahramanlar önemli bir yer işgal eder. Bu kahramanlar mensubu oldukları toplumun karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırırlar. Ermeni bağımsızlık hareketinde de birtakım sembol isimler kahraman olarak öne çıkarılmıştır. Bunların başında Andranik Ozanyan gelmektedir.

1905 Bakü Olayları

XX. yüzyılın başlarında Ermenilerin Azerbaycan’a göç ettirilmeleri bölgedeki dengelerin tamamen değişmesine neden oldu. “Büyük Ermenistan” planının uygulanması ile Kafkasya’da pek çok olay meydana geldi. 1905-1906’de olayların boyutu büyüyerek sadece Bakü’de değil, bütün Kafkasya’ya yayıldı.

Ağdaban Faciası

17

Azerbaycan’ın Kelbecer rayonunun (red.idari birim, il) işgalinin üzerinden 26 yıl geçti. Kebecer’in işgalinden bir yıl once Ermeni silahlı birlikleri tarafından yapılan Ağdaban faciası Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik tecavüzünün en kanlı sayfalarından biridir.

20. yüzyılın en kanlı faciası Hocalı Soykırımı’ndan 27 yıl geçiyor

Ermenistan askeri birlikleri 26 şubat 1992 yılında 7 bin nüfuslu Hocalı şehirinde soykırım gerçekleştirdi. Kanlı katliam zamanı 613 kişi öldürüldü, bin kişi aldığı kurşun yaraları sonucu engelli oldu. Kanlı facida 106 kadın, 63 çocuk 70 yaşlı insan öldürüldü. 8 aile tamamen yok edildi. 25 çocuk her iki ebeveyinini kaybetti. Hocalı Soykırımı’nda bin 275 kişi esir alındı. Onlardan 150’sinden ise henüz hiçbir haber yok.