HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Bukinist Mendel

AZƏRBAYCAN ORTA ƏSR SİLAHLARI

AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Silahlar və bayraqlar fondunun müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sevinc Vahabovanın “Azərbaycan orta əsr silahları (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında)” monoqrafiyası 2019-cu ildə çapdan çıxıb.

AXC DÖVRÜ DAHA BİR MONOQRAFİYADA

2019-cu ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Qafqazşünaslıq kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Şəlalə Bağırovanın “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə himayədarlıq və səhiyyənin təşkili” kitabı işıq üzü görüb.

 

Zərdab ətirli kitab

Bu kitabı birnəfəsə oxumaq olur.

 

Bu kitabı birnəfəsə oxumaq lazımdır.

Şirokoradın federallaşma resepti

Rusiyalı müəllif Aleksandr Şirokoradın “Gürcüstan: Zaqafqaziya dalanı?” (Грузия: Закавказский тупик?) adlı kitabı 2010-cu ildə Moskvanın “Veçe” nəşriyyatında 5000 tirajla çap olunmuşdur.

“Əsassız erməni iddiaları və tarixi faktlar. Suallar və cavablar”

Erməni xisləti, erməni siyasəti, erməni riyakarlığı, erməni saxtakarlığı, erməni şərəfsizliyi – bütün bunlar, əslində beynəlxalq ictimaiyyət üçün naməlum məqamlar deyil. Qonşu xalqın mənfur məqsədləri üçün hansı yollara əl atmaları, onların yuxarıda sadalanan xüsusiyyətləri barədə əslində az yazılmayıb, az deyilməyib.