HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Bukinist Mendel

AXC DÖVRÜ DAHA BİR MONOQRAFİYADA

2019-cu ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Qafqazşünaslıq kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Şəlalə Bağırovanın “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə himayədarlıq və səhiyyənin təşkili” kitabı işıq üzü görüb.

 

Zərdab ətirli kitab

Bu kitabı birnəfəsə oxumaq olur.

 

Bu kitabı birnəfəsə oxumaq lazımdır.

Şirokoradın federallaşma resepti

Rusiyalı müəllif Aleksandr Şirokoradın “Gürcüstan: Zaqafqaziya dalanı?” (Грузия: Закавказский тупик?) adlı kitabı 2010-cu ildə Moskvanın “Veçe” nəşriyyatında 5000 tirajla çap olunmuşdur.

“Əsassız erməni iddiaları və tarixi faktlar. Suallar və cavablar”

Erməni xisləti, erməni siyasəti, erməni riyakarlığı, erməni saxtakarlığı, erməni şərəfsizliyi – bütün bunlar, əslində beynəlxalq ictimaiyyət üçün naməlum məqamlar deyil. Qonşu xalqın mənfur məqsədləri üçün hansı yollara əl atmaları, onların yuxarıda sadalanan xüsusiyyətləri barədə əslində az yazılmayıb, az deyilməyib.

 

Azərbaycan aliminin monoqrafiyası Almaniyada dərc olunub.

LAP LAMBERT Academic Publishing beynəlxalq nəşriyyatı tərəfindən Azərbaycan Universitetinin professoru Asif Hacıyevin “Rus nəsrinin mifopoetikası. XX əsrin ikinci yarısı” adlı monoqrafiyası dərc edilib. Kitabda mifopoetikanın metodoloji və nəzərə məsələləri, arxetip mənaların və süjetlərin fəlsəfi-estetik məzmunu və bədii funksiyaları, müasir rus yazıçılarının yaradıcılıq axtarışlarında mifoloji və folklor elementlərinin rolu tədqiq edilib.