Les nouvelles

1  Qafqazda Osmanlılara qarşı vuruşan və girdikləri məhəllələrdə vəhşiliklər törədən Hınçaq erməni könüllü dəstələrindən bir qrup (İzk qəzeti 2 mart 1915)

Les Arméniens se racontent

« Les agents du parti « Dachnak » du gouvernement arménien s‘efforcent d’annexer le Karabagh à l’Arménie.