توماس ده وال: “جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان صرفا بعنوان وطن جدیدی برای ارمنی ها تشکیل شده بود”

در قرن نوزدهم میلادی بدنبال انتقال هزاران خانواده از...

isvec-jurnalist

“نامه ی منتشر شده یک افسر سوئدی درباره نسل کشی ارمنی”

  ترجمه: علی قره جه لو در رد ادعاهای...

Kəlbəcər rayonunda yerləşən Xudavəng məbədi kicik

گئورگ اصلان: “ارمنی ها سنت دولت مداری نداشته اند “

“ن. س.وارتاپتوف” مینویسد: ” با تسلیح شدن شدن به...

deportasiya193-140

زارن کارکادیان: تا سال ۱۸۲۰ آذربایجانی ها در ۲۰۰۰ از ۲۳۰۰ منطقه مسکونی موجود در اراضی ارمنستان کنونی سکونت داشته اند

  تاریخچه تبعید آذربایجانی های مقیم ارمنستان کنونی مشمتل...

kicik

مجمع بین المجالس سازمان کنفرانس اسلامی از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان حمایت کرد

  دهمین نشست کنفرانس مجمع بین المجالسی سازمان همکاریهای...

sehid-zaur-hesenli193-140

توطئه گروه خرابکاری دشمن در جبهه نافرجام ماند

بگراش واحد مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، گروههای شناسایی...