Ժամանակագրություն

Հայկական պետության ստեղծվելը Ժամանակագրություն

1813 թ. հոկտեմբերի 12-ին Ռուսաստանի և Իրանի միջև ստորագրված Գյուլիստանի պայմանագրի համաձայն՝ Շեմսեդիլի, Լոռի-Փամբակի և Շորայելի գավառները, Գյանջայի, Ղարաբաղի, Շեքիի, Շիրվանի, Բաքվի, Գուբայի, Դերբենդի, Թալիշի խանություններն ու Դաղստանը  ընդգրվում են Ռուսաստանի կազմի մեջ: