Ժամանակագրություն

Հայերի «գալը»-ժամանակագրություն

12-ը  հոկտեմբերի 181 3 թ .- 1804-1813 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմում Ռուսաստանի հաղթանակը և Ադրբեջանը երկու մասի բաժանող «Գյուլիստանի պայմանագիրը» օրակարգ բերեց հայերի Հյուսիսային Ադրբեջանում վերաբակեցնելը:

 1823 թ. –Տեղեկատվության  համաձայն, հայերը կազմում էին Ղարաբաղի մարզի  շուրջ  20 հազար ընտանիքներից ընդամենը 1,5 հազարը:

1826-1828 թթ. –Ռուս-պարսկական պատերազմի ընթացքում Իրավանի գրավումից հետո, հայոց կաթողիկոս Ներսես Աշտարակեցին հայերի Ադրբեջանում վերաբնակեցնելու մասին նախագիծ է պատրաստել: Ա.Ս. Գրիբոյեդովը նույնպես մեծ դեր է խաղացել այդ պլանի պատրաստման ու իրագործման մեջ: