Historical states@HY

Ադրբեջանի Ժողովրդական հանրապետություն

1918 թ. փետրվարի 23-ին ստեղծվեց  Հարավային Կովկասում բարձրագույն պետական օրգան հանդիսացող Անդրկովկասյան Սեյմը: Սակայն Սեյմի կազմում եղող ադրբեջանական, վրացական և հայկական  ֆրակցիաների միջև ներքին ու արտաքին քաղաքականության հիմնական հարցերի վերաբերյալ հարաբերություններում հայացքների լուրջ տարբերություն է նկատվում: 1918 թ.

Ադրբեջանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն

SSR 21920 թ. ապրիլի 28-ին Խորհրդային Ռուսաստանի ռազմական հարձակման արդյունքում անկում ապրած Ադրբեջանի Ժողովրդական Հանրապետության տարածքում Ադրբեջանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն (Ադրբեջանի ԽՍՀ) ստեղծվեց:

Ադրբեջանի խանությունները

xanliqlar

Ադրբեջանի XVIII -րդդարիերկրորդկեսիպատմությունըիրականումբաղկացածէանկախուկիսանկախպետականկառուցվածքների՝խանություններիպատմությունից: Ադրբեջնիտարածքումառաջինանկախխանություններիստեղծումըվերաբերումէ XVIII -րդդարի 40-ականթվականներին: ՆրանցիցմիքանիսըառաջացելենՆադիրշահիպետությանանկումիցհետո,

ԱդրբեջանիԱթաբեկների (Էլդենիզների) պետությունը-

Սելջուկներիպետությանքայքայումիցհետոստեղծվածանկախսուլթանություններնիրենցհերթիննորտիպիպետականմիավորումներստեղծեցին: Այդպետություններիստեղծողները՝Սելջուկսուլթաններինախկինստրուկներնէին (մամլուկները):

Սաջիների Սալարիների Ռևվադիների պետությունը

saciler 1905.az

Սաջիներիպետությունը9-րդդարիվերջումխալիֆաթիքաղաքականապեսթուլացումըպատճառդարձավպատմականԱդրբեջանիտարածքումանկախևկիսանկախպետությանստեղծմանհամար: ՆույնժամանակաշրջանումհարավումՍաջիներիտոհմիկողմիցնորպետությունստեղծվեց (898-941): Այդպետությանստեղծումըկապվածէ՝ուսրուշանցի, ազգությամբթուրք, խալիֆայությանղեկավարԱբու-ս-ՍաջԴիվդադաթիորդիՄուհամմեդիանվանհետ: ՍաջիներիտոհմիամենանշանավորներկայացուցիչնէեղելողջադրբեջանականհողերնառաջինաանգամանկախպետությանշրջանակներումմիավորողՅուսիֆիբնԱբու-ս-

Շիրվանշահերի պետությունը

6

VI -րդ դարի սկզբին Սասանիների կողմից ալբանական արշակունիների տոհմի վերացնելը, հող նախապատրաստեց՝ Շիրվանում, Շաբրանչայ և Գիլգիլչայի ավազանների տարածքում «շիրվանշահ» տիտղոսով տիրապետողների գլխավորած նոր կառուցվածքի կազմավորման համար: Նրա հյուսիսային սահմանը Դերբեդն էր: Պատմական ավանդության համաձայն, այդ պետության հինադիրն է համարվում Սասանիների տիրակալ Արդաշիր I-ը (224-241), մեկ այլ ենթադրության համաձայն՝ Խոսրով IԱնուշիրվանը (531-579): Աղբյուրներում նախնական շիրվանշահերի անվան մասին տեղեկատվություններ չկան: Պետք է նշել, որ շիրվանշահերը պատմության ընթացքում պայքարել են ինքնիշխանության համար և երկիրը հիմնականում կառավարել են անկախ ձևով: Սակայն Շիրվանը զավթիչների իշխանության տակ անցնելուց հետո, շիրվանշահերը գտնվել են վասալական կախվածության վիճակում և հարկ են վճարել իրնց ինքնիշխանության համար: