Analiz

Ermeni Milliyetçiliği ve Toprak İddiaları

Ermeni meselesi gündeme geldiğinde dünya kamuoyu tarafından Türklerin objektif karar verebilecek bir konumda olmadığı ifade edilmektedir. Batılılar, Ermeniler hakkında olumsuz kanaatlerin sadece Türkler tarafından yapıldığını ileri sürmektedirler. Türkler ve Ermeniler hakkındaki görüşler ve düşünceler ise farklı kaynaklarda çoğu zaman gerçek aksini bulmadan ortaya konmaktadır.

Kafkasya’nın apartheid ülkesi Ermenistan’ın içyüzü

harita ermBugün, Ermenistan Cumhuriyeti’nin kurulduğu topraklar, tarihsel olarak Türk nüfusunun yaşadığı topraklardı. Ermenistan Cumhuriyeti kurulmadan önce Erivan eyaletinin tarihteki yerine baktığımızda geçmişte burada, Türklerin yaşadığı ve hatta nüfusun yarısından çoğunun Türk olduğu görülmektedir.

Bazı Ortaçağ Ermeni kaynaklarında Kafkasya’daki Azerbaycan

tk  Uzun zaman Avrupa bilimi, Sovyet bilimi, günümüzde ise Rus tarih bilimi, Kafkasya’dan daha çok Ön Asya (İran) ile bağlantısı kurulan tarihî Azerbaycan topraklarını detaylı araştırmaktan kaçınmaya çalışmıştır. Tarih açısından, Azerbaycan’ın Güney Kafkasya ile doğrudan ilişkisi olmayan Kuzey İran topraklarında yer alan bir bölge olduğuna dair tez, yavaş yavaş empoze ediliyordu. Bu düşünce özellikle Ermeni tarihçileri ve siyasetçilerinin hoşuna gitmiştir ki, onların niyeti, Azerbaycan’ın Kafkasya’daki tarihî köklerini inkar ederek egemen Azerbaycan Cumhuriyeti’ne karşı günümüzde yapılan Ermeni baskısı ile saldırganlığını haklı çıkarmaktır.

Gürcistan’ın Ermeni sorunu

tk_ermeni devleti_manset-gurcistan2Ermenilerin Cavaheti’de Dağlık Karabağ senaryosunu gerçekleştirmek niyeti Gürcistan’ı uzun zamandır endişelendiriyor.

Komşu devletlerden toprak koparmak, başkalarının topraklarında gözü olan bu halk için toprak iddialarını gerçekleştirmek adına en uygun yoldur.

Ermeni ihanetinin belgeleri

tk_ermenidevleti_mansetErmeni arşivlerinde, Taşnak yönetimi ile emperyalistler arasındaki ilişkinin boyutlarını yansıtan çok sayıda belge bulunmaktadır. Bu belgelerden bazıları: