Azeri soykırımları

1905 Bakü Olayları

XX. yüzyılın başlarında Ermenilerin Azerbaycan’a göç ettirilmeleri bölgedeki dengelerin tamamen değişmesine neden oldu. “Büyük Ermenistan” planının uygulanması ile Kafkasya’da pek çok olay meydana geldi. 1905-1906’de olayların boyutu büyüyerek sadece Bakü’de değil, bütün Kafkasya’ya yayıldı.

Ağdaban Faciası

17

 

Azerbaycan’ın Kelbecer rayonunun (red.idari birim, il) işgalinin üzerinden 27 yıl geçti. Kebecer’in işgalinden bir yıl once Ermeni silahlı birlikleri tarafından yapılan Ağdaban faciası Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik tecavüzünün en kanlı sayfalarından biridir.

Kafkaslardan Balkanlara Katliamcı Bir Çete Reisi: Adranik Ozanyan

Millî tarih ve milli şuur inşasında ulusal kahramanlar önemli bir yer işgal eder. Bu kahramanlar mensubu oldukları toplumun karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırırlar. Ermeni bağımsızlık hareketinde de birtakım sembol isimler kahraman olarak öne çıkarılmıştır. Bunların başında Andranik Ozanyan gelmektedir.