Ermeni devleti

Ermeni Milliyetçiliği ve Toprak İddiaları

Ermeni meselesi gündeme geldiğinde dünya kamuoyu tarafından Türklerin objektif karar verebilecek bir konumda olmadığı ifade edilmektedir. Batılılar, Ermeniler hakkında olumsuz kanaatlerin sadece Türkler tarafından yapıldığını ileri sürmektedirler. Türkler ve Ermeniler hakkındaki görüşler ve düşünceler ise farklı kaynaklarda çoğu zaman gerçek aksini bulmadan ortaya konmaktadır.

Ermeni vilayetinin oluşturulması ve ilk Azeri tehciri

1318967525_mppp

Batı Azerbaycan’dan – şimdiki Ermenistan topraklarından Azerbaycan Türklerinin tehcir süreci 1801 yılında Rusya’nın Doğu Gürcistan’ı ilhak etmesi ve bunun sonucunda Şemşedil ve Loru-Pembek bölgelerinin Rusların eline geçmesi ile başladı.