Ermeni devleti

A.Mikoyan “BÜYÜK ERMENİSTAN”ı cinayete dönüşmüş bir düşünce olarak nitelendirmiştir

mikoyan…Ermeni şovenistleri, emperyalist müttefiklerin ve koyu gerici  General Denikin’in desteğine güvenerek Karadeniz’den hemen hemen Akdeniz’e kadar yedi vilayeti de kapsayan tarihi sınırları içerisinde ‘Büyük Ermenistan’ kurma fikrine-ham bir hayal olan, cinayete dönüşmüş bir düşünceye kapılmış durumdalar. Bölgede Ermenilerin olmayışı ve sadece Müslümanların ikamet etmesi bunları utandırmıyor.

Azerbaycan Zengezur’u Nasıl Kaybettİ?

Paris Barış Konfernası’na sunulmuş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin haritasında Zengezur Bölgesi 7 rakamı ile belirtilmiştir. 1919

 

Nisan 1920 yılında Bolşevikler 11. Kızıl Ordu süngülerinin yardımıyla iktidara gelince yıktıkları Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümetinin mirasıyla birlikte Taşnak Ermenistanla yaşanan toprak sorunlarını da devraldılar.