Analiz

Ağdaban Faciası

17

Azerbaycan’ın Kelbecer rayonunun (red.idari birim, il) işgalinin üzerinden 30 yıl geçti. Kebecer’in işgalinden bir yıl once Ermeni silahlı birlikleri tarafından yapılan Ağdaban faciası Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik tecavüzünün en kanlı sayfalarından biridir.

1905 Bakü Olayları

XX. yüzyılın başlarında Ermenilerin Azerbaycan’a göç ettirilmeleri bölgedeki dengelerin tamamen değişmesine neden oldu. “Büyük Ermenistan” planının uygulanması ile Kafkasya’da pek çok olay meydana geldi. 1905-1906’de olayların boyutu büyüyerek sadece Bakü’de değil, bütün Kafkasya’ya yayıldı.

Kafkaslardan Balkanlara Katliamcı Bir Çete Reisi: Adranik Ozanyan

Millî tarih ve milli şuur inşasında ulusal kahramanlar önemli bir yer işgal eder. Bu kahramanlar mensubu oldukları toplumun karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırırlar. Ermeni bağımsızlık hareketinde de birtakım sembol isimler kahraman olarak öne çıkarılmıştır. Bunların başında Andranik Ozanyan gelmektedir.

ERMENİ RESMİ BELGELERİNDE ERMENİ MEZALİMİ

tk soyqiirm mansetHer geçen gün sözde soykırım iddialarıyla Türkiye üzerinde daha fazla baskı kurulurken, tarihsel gerçekler bu iddiaların yalan olduğunu tekrar ve tekrar gözler önüne seriyor. Ermenilerin bu iddialarını kendi kaynakları bile yalanlamaktadır. Ermenistan hükümetinin arşivlerini araştırmacılara neden açmadığı şimdi daha iyi anlaşılmaktadır.  İşte bu belgelerin bazıları: