Tarihi Azerbaycan

Karakoyunlu ve Akkoyunlu devleti

6. ve 7. yüzyıllarda Azerbaycan halkının oluşumunda yer almış Oğuz aşiretlerinden biri olan Karakoyunlular, bu devletin askeri ve siyasi yaşamında etkin yer aldılar. 1408 yazında Azerbaycan Karakoyunlular aşiret birliğinin başkanı Kara Yusuf, Timurlular ordusunu yenilgiye uğratarak Azerbaycan’dan kovdu.

Şeddadiler Devleti

sheddadiler

Azerbaycan ve bazı komşu ülkelerin askeri ve  siyasi tarihinde önemli rol oynayan Şeddadiler Hanedanı, 10.yüzyılın ortalarından 12.yüzyılın sonlarına kadar Güney Kafkasya’nın Gence, Nahçıvan, Duvin ve Ani emirliklerinde egemen oldular.

İskit (Skif) Padişahlığı

skif-2İskit (Skif) Padişahlığı – Antik Doğu kaynakları, M.Ö.7.yüzyılın 70’li yıllarında kurulan İskit Padişahlığı’nın birkaç on yıllık zaman zarfında Ön Asya’nın askeri ve siyasi yaşamında önemli bir etken olduğunu kanıtlamaktadır.