Analiz

Rus işgali öncesinde Ermeniler burada asla çoğunluğu oluşturmadılar

İrevan

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın tamamen saçma, bilimsel ve tarihi gerçeklerle hiç bir şekilde bağdaşmayan açıklamasında, binyıllar boyunca Karabağ nüfusunun güya “sadece Ermenilerden” oluştuğu, Türk-Müslüman göçebe aşiretlerinin ise ancak 18.yüzyılın ikinci yarısında buraya göç etmeye başladıkları, geçen yüzyılın başlarında onların toplam nüfus içindeki payının sadece yüzde 5’e tekabül ettiği belirtilmektedir.

Paskeviç: “Çoğu göçmen, özellikle  fakirler Karabağ’a gitmek için daha istekliler…”

paskevich-ivan-fedorovich

Rusya’nın Ermenileri İran’dan göç ettirmesindeki temel amaçlarından biri Azerbaycan bölgelerini “hıristiyanlaştırmak”, daha doğrusu “Ermenileştirmekti”. 19.yüzyılın 30’lu yıllarında Zakafkasya’nın “idari yapısını” belirlemek için bölgeyi ziyaret eden senatörler P.İ. Kutaysov ve Y.İ.Mechnikov da aslında bu amacı güdüyorlardı. Onlar, “işbu bölge insanlarının Ortodoks dini inancının nurundan yararlanması ve güç verici haçın İslam harabeleri  üzerine dikilmesi” amacıyla “aynı bölge insanlarını Rusça konuşmak, bu şekilde düşünmek ve hissetmek için zorlama” önerisinde bulundular.

Ermenileri Kafkasya’ya Yerleştirilmesinin Tarihçesi

thumb300_20110305115551584Genellikle Ermeniler Azerbaycan’ın Nahçıvan, Revan ve Karabağ Hanlıklarının topraklarına yerleştiriliyordu. İran ve Osmanlı için stratejik önemi olan bu bölgelerde Hıristiyan nüfusunun yerleştirmesi Çar Ordusu’nun temel planı idi.