Analiz

Ermeni vilayetinin oluşturulması ve ilk Azeri tehciri

1318967525_mppp

Batı Azerbaycan’dan – şimdiki Ermenistan topraklarından Azerbaycan Türklerinin tehcir süreci 1801 yılında Rusya’nın Doğu Gürcistan’ı ilhak etmesi ve bunun sonucunda Şemşedil ve Loru-Pembek bölgelerinin Rusların eline geçmesi ile başladı.

Ermeni Milliyetçiliği ve Toprak İddiaları

Ermeni meselesi gündeme geldiğinde dünya kamuoyu tarafından Türklerin objektif karar verebilecek bir konumda olmadığı ifade edilmektedir. Batılılar, Ermeniler hakkında olumsuz kanaatlerin sadece Türkler tarafından yapıldığını ileri sürmektedirler. Türkler ve Ermeniler hakkındaki görüşler ve düşünceler ise farklı kaynaklarda çoğu zaman gerçek aksini bulmadan ortaya konmaktadır.

A.Mikoyan “BÜYÜK ERMENİSTAN”ı cinayete dönüşmüş bir düşünce olarak nitelendirmiştir

mikoyan…Ermeni şovenistleri, emperyalist müttefiklerin ve koyu gerici  General Denikin’in desteğine güvenerek Karadeniz’den hemen hemen Akdeniz’e kadar yedi vilayeti de kapsayan tarihi sınırları içerisinde ‘Büyük Ermenistan’ kurma fikrine-ham bir hayal olan, cinayete dönüşmüş bir düşünceye kapılmış durumdalar. Bölgede Ermenilerin olmayışı ve sadece Müslümanların ikamet etmesi bunları utandırmıyor.

Kafkasya’nın apartheid ülkesi Ermenistan’ın içyüzü

harita ermBugün, Ermenistan Cumhuriyeti’nin kurulduğu topraklar, tarihsel olarak Türk nüfusunun yaşadığı topraklardı. Ermenistan Cumhuriyeti kurulmadan önce Erivan eyaletinin tarihteki yerine baktığımızda geçmişte burada, Türklerin yaşadığı ve hatta nüfusun yarısından çoğunun Türk olduğu görülmektedir.

Bazı Ortaçağ Ermeni kaynaklarında Kafkasya’daki Azerbaycan

tk  Uzun zaman Avrupa bilimi, Sovyet bilimi, günümüzde ise Rus tarih bilimi, Kafkasya’dan daha çok Ön Asya (İran) ile bağlantısı kurulan tarihî Azerbaycan topraklarını detaylı araştırmaktan kaçınmaya çalışmıştır. Tarih açısından, Azerbaycan’ın Güney Kafkasya ile doğrudan ilişkisi olmayan Kuzey İran topraklarında yer alan bir bölge olduğuna dair tez, yavaş yavaş empoze ediliyordu. Bu düşünce özellikle Ermeni tarihçileri ve siyasetçilerinin hoşuna gitmiştir ki, onların niyeti, Azerbaycan’ın Kafkasya’daki tarihî köklerini inkar ederek egemen Azerbaycan Cumhuriyeti’ne karşı günümüzde yapılan Ermeni baskısı ile saldırganlığını haklı çıkarmaktır.