Ermeni devleti

Ermeni vilayetinin oluşturulması ve ilk Azeri tehciri

1318967525_mppp

Batı Azerbaycan’dan – şimdiki Ermenistan topraklarından Azerbaycan Türklerinin tehcir süreci 1801 yılında Rusya’nın Doğu Gürcistan’ı ilhak etmesi ve bunun sonucunda Şemşedil ve Loru-Pembek bölgelerinin Rusların eline geçmesi ile başladı.

Ermeni Milliyetçiliği ve Toprak İddiaları

Ermeni meselesi gündeme geldiğinde dünya kamuoyu tarafından Türklerin objektif karar verebilecek bir konumda olmadığı ifade edilmektedir. Batılılar, Ermeniler hakkında olumsuz kanaatlerin sadece Türkler tarafından yapıldığını ileri sürmektedirler. Türkler ve Ermeniler hakkındaki görüşler ve düşünceler ise farklı kaynaklarda çoğu zaman gerçek aksini bulmadan ortaya konmaktadır.

Ermeniler kendileri hakkında

tk ermeniler kendileri hakkinda

Tarihi süreçte Ermenilerin Büyük Ermenistan olarak bilinen asıl vatanları Rusya  sınırları dışında, daha doğrusu  Orta Asya’da yer alır.  Dağlık Karabağ’da ikamet eden Ermenilere gelince, onların bir kısmı Hıristiyanlığı benimseyen eski alban kökenli yerli haklar,

Kafkasya’nın apartheid ülkesi Ermenistan’ın içyüzü

harita ermBugün, Ermenistan Cumhuriyeti’nin kurulduğu topraklar, tarihsel olarak Türk nüfusunun yaşadığı topraklardı. Ermenistan Cumhuriyeti kurulmadan önce Erivan eyaletinin tarihteki yerine baktığımızda geçmişte burada, Türklerin yaşadığı ve hatta nüfusun yarısından çoğunun Türk olduğu görülmektedir.