Ermeni devleti

Ermenistan devletinin kurulması

 Kronoloji

doc-nicolay

12 Ekim1813 tarihinde Rusya ile İran arasında imzalanan Gülistan Antlaşması gereğince Şemşedil, Loru – Pembek ve Şöreyel eyaletleri, Gence, Karabağ, Şeki, Şirvan, Bakü, Kuba, Derbent, Talış hanlıkları ve Dağıstan Rusya yönetimine geçti.

Bazı Ortaçağ Ermeni kaynaklarında Kafkasya’daki Azerbaycan

tk  Uzun zaman Avrupa bilimi, Sovyet bilimi, günümüzde ise Rus tarih bilimi, Kafkasya’dan daha çok Ön Asya (İran) ile bağlantısı kurulan tarihî Azerbaycan topraklarını detaylı araştırmaktan kaçınmaya çalışmıştır. Tarih açısından, Azerbaycan’ın Güney Kafkasya ile doğrudan ilişkisi olmayan Kuzey İran topraklarında yer alan bir bölge olduğuna dair tez, yavaş yavaş empoze ediliyordu. Bu düşünce özellikle Ermeni tarihçileri ve siyasetçilerinin hoşuna gitmiştir ki, onların niyeti, Azerbaycan’ın Kafkasya’daki tarihî köklerini inkar ederek egemen Azerbaycan Cumhuriyeti’ne karşı günümüzde yapılan Ermeni baskısı ile saldırganlığını haklı çıkarmaktır.

Gürcistan’ın Ermeni sorunu

tk_ermeni devleti_manset-gurcistan2Ermenilerin Cavaheti’de Dağlık Karabağ senaryosunu gerçekleştirmek niyeti Gürcistan’ı uzun zamandır endişelendiriyor.

Komşu devletlerden toprak koparmak, başkalarının topraklarında gözü olan bu halk için toprak iddialarını gerçekleştirmek adına en uygun yoldur.

Ermeni ihanetinin belgeleri

tk_ermenidevleti_mansetErmeni arşivlerinde, Taşnak yönetimi ile emperyalistler arasındaki ilişkinin boyutlarını yansıtan çok sayıda belge bulunmaktadır. Bu belgelerden bazıları: