Ermeni devleti

A.Mikoyan “BÜYÜK ERMENİSTAN”ı cinayete dönüşmüş bir düşünce olarak nitelendirmiştir

mikoyan…Ermeni şovenistleri, emperyalist müttefiklerin ve koyu gerici  General Denikin’in desteğine güvenerek Karadeniz’den hemen hemen Akdeniz’e kadar yedi vilayeti de kapsayan tarihi sınırları içerisinde ‘Büyük Ermenistan’ kurma fikrine-ham bir hayal olan, cinayete dönüşmüş bir düşünceye kapılmış durumdalar. Bölgede Ermenilerin olmayışı ve sadece Müslümanların ikamet etmesi bunları utandırmıyor.

Ermeniler kendileri hakkında

tk ermeniler kendileri hakkinda

Tarihi süreçte Ermenilerin Büyük Ermenistan olarak bilinen asıl vatanları Rusya  sınırları dışında, daha doğrusu  Orta Asya’da yer alır.  Dağlık Karabağ’da ikamet eden Ermenilere gelince, onların bir kısmı Hıristiyanlığı benimseyen eski alban kökenli yerli haklar,

Kafkasya’nın apartheid ülkesi Ermenistan’ın içyüzü

harita ermBugün, Ermenistan Cumhuriyeti’nin kurulduğu topraklar, tarihsel olarak Türk nüfusunun yaşadığı topraklardı. Ermenistan Cumhuriyeti kurulmadan önce Erivan eyaletinin tarihteki yerine baktığımızda geçmişte burada, Türklerin yaşadığı ve hatta nüfusun yarısından çoğunun Türk olduğu görülmektedir.