განხილვა

„დიდი სომხეთი„ თუ  დიდი  სახელმწიფოების მიერ სომხეთის მარიონეტად ქცევის მცდელობა?

“Böyük Ermənistan” , yoxsa iri dövlətlərin erməniləri marionetə çevirmək cəhdi

„დიდი სომხეთის„ შექმნის იდეა,რომ  ბოდვა  იყო, სომხები  „სომხური საკითხის „ წამოჭრის შემდეგ ყველა ეპოქაში კარგად ხვდებოდნენ.

სომხები „ სომხეთის სახელმწიფოს„ შესახებ

 

az ermeni dovleti

უძველესი ისტორიული წარმოდგენით, სომხების მიერ დიდ სომხეთად მიჩნეული ნამდვილი სამშობლო რუსეთის  საზღვრებს გარეთ , უფრო სწორად მცირე აზიაში მდებარეობა.

“ დიდი სომხეთი“ს იდეას ა.მიქოიანი დანაშაულს უწოდებს

mikoyan

სომეხი შოვინისტები იმედს ამყარებდნენ ,რა   იმპერიალისტი მოკავშირეებისა და  უმართავი მასებისა და  გენერალ დენიკინის მხარდაჭერაზე  შავი ზღვიდან  ხმელთაშუა ზღვამდე  გადაჭიმული  ტერიტორიაზე  ,  რომელიც შვიდ ოლქს მოიცავდა ,„დიდი სომხეთის „ შექმნის  კრიმინალური   იდეის  განხორციელებაზე ოცნებობდნენ.

სომხური ისტორიული ავაზაკობა ქართველთა მიმართ გრძელდება

atlas

1994 წელს საფრანგეთში ვინმე პიერ ლამეზოს ხელმძღვანელობით   გამოცემულია  წიგნი: „ევროპის გენეოლოგია“  ანუ „დასავლეთის  ცივილიზაციის  ატლასი“ (Pierre Lamaison. Généalogie de l’Europe: de la Préhistoire au XXe siècle.  Atlas de la Civilisation Occiddentale. Sous la Direction de Pierre Lamaison)  და მის 259-ე გვერდზე ბიჭვინთა სომხეთად არის მითითებული, წიგნში  აგრეთვე   ლაპარაკია ბიჭვინთის ტაძარზე. საერთოდ, მსოფლიოში მრავალი ლიტერატურა გამოდის, რომლებშიც საქართველოს ძირძველი ტერიტორიები სომხეთის ისტორიულ მიწა-წყლად არის დაფიქსირებული. ერთი შეხედვით თითქოს ამასში საგანგაშო დიდი არაფერია და ისტორიული მასალებით შეგვიძლია საწინააღმდეგო დავამტკიცოთ, თუმცა ეს ასე არ არის.