განხილვა

ჯ.ლ.იბარედიანის დაანგარიშების შესაბამისად, სომეხი ტერორისტები სამი წლის მანძილზე (1904-1906) 105 „ პოლიტიკური მკვლელობს „ ატარებდნენ.

Armenian terror

სომხები , რომლებიც ისტორიული ფაქტების გაყალბებითა და თვითგამორკვევის  უფლებით  მანიპულირებდნენ ,  მუდმივად  ტერორიზმს მიმართავდნენ, ტერორისტებს კი ეროვნული  დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ  გმირებად ნათლავდენ და  შურისმაძიებლებს უწოდებდენ.  ტერორისტები სხვის მიწებს  ითვისებენ, ავიწროვებენ და  ანადგურებენ სომხებს რომლებიც სხვაგვარად აზროვნებენ, ვინც მათ  ბინძურ საქმეებს მხარს არ უჭერდნენ აშინებდნენ და  მათ გვერდზე დგომას აიძულებდნენ.