ქრონიკა

სომხების “ ჩამოსახლება“ –ქრონიკა

 

1813 წლის 12 ოქტომბერი –რუსეთ–ირანის ომში ,რომელიც   1804-1813 წლებში მიმდინარეობდა,   რუსეთის გამარჯვებამ  და  „გულისტანის ხელშეკრულებამ„ რომელმაც აზერბაიჯანი ორ ნაწილად გახლიჩა, სომხების ჩრდილოეთ  აზერბაიჯანში გადმოსახლება განაპირობა .