ქრონიკა

1903 წელი – საეკლესიო მიწების

1903 წელი – საეკლესიო მიწების , რუსეთის მიწისა და  ქონების სამინისტროს განკარგულებაში გადაცემასთან დაკავშირებით  მიღუბულმა  კანონმა  ეკლესიის მიერ  დაფინანსებული  პოლიტიკური ორგანიზაციების  მატერიალურ  მდგომარეობას  დარტყმა მიაყენა ,რამაც ხელი შეუწყო   სომხური ტერორიზმის გაფართოვებას, ანტი–თურქული, ანტი – მუსლიმანური განწყობის  გაუარესებას.