ქრონიკა

1905–1906 წლების გენოციდი

1905–1906 წლების გენოციდი.  ამ წლებში სომხური შეიარაღებული ძალების მიერ დატრიალებული ხოცვა–ჟლეტის  შედეგად  სამხრეთ კავკასიის 7 ქალაქი  დანგრეული  და მიწასთან  იქნა გასწორებული, 12 ოლქში 252 სოფელი გადამწვარი და  გატიალებულ იქნა  100 ათასი ოჯახი  სოფლებიდან, რამდენიმე ათასი კი ქალაქებიდან  აყარეს და ლტოლვილებად აქციეს ,10 ათასი  კაცი ამოჟლიტეს.