ამბავი

ტომას დე ვალი: „სომხეთის სსრ  სომხებისათვის ახალი სამშობლოს მიზნით იქნა შექმნილი…„

Tomas de Vaal

19 საუკუნეში  თურქეთიდან და ირანიდან  ათასობით სომხური ოჯახის გადმოსახლების შემდეგ ირავანი ნელი–ნელ სომხურ ქალაქად იქცა. 1870 წელს  აქ სულ  12 ათასი კაცი ცხოვრობდა , ასე ,რომ შუშაზეც კი პატარა იყო. ამ მიზეზით სომეხი ლტოლვილები სამუშაოს ბაქოში ეძებდნენ. (Lourie, Yerevan’s Phenomenon, p. 177-178).