მთიანი ყარაბაღისა

მთიანი ყარაბაღისა და მისი ტერიტორიის შესახებ (ისტორია და თანამედროვეობა)

აზერბაიჯანის  განუყოფელი ნაწილი,   მთიანი ყარაბაღის   მნიშვნელობის მატარებელი  ტერმინი  “მთიანი ყარაბაღი“  პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ  შემოივდა ტერმინოლოგიაში და  ახალი კონკრეტული პოლიტიკური მნიშვნელობა შეიძინა.