განხილვა

სომხური ისტორიული ავაზაკობა ქართველთა მიმართ გრძელდება

atlas

1994 წელს საფრანგეთში ვინმე პიერ ლამეზოს ხელმძღვანელობით   გამოცემულია  წიგნი: „ევროპის გენეოლოგია“  ანუ „დასავლეთის  ცივილიზაციის  ატლასი“ (Pierre Lamaison. Généalogie de l’Europe: de la Préhistoire au XXe siècle.  Atlas de la Civilisation Occiddentale. Sous la Direction de Pierre Lamaison)  და მის 259-ე გვერდზე ბიჭვინთა სომხეთად არის მითითებული, წიგნში  აგრეთვე   ლაპარაკია ბიჭვინთის ტაძარზე. საერთოდ, მსოფლიოში მრავალი ლიტერატურა გამოდის, რომლებშიც საქართველოს ძირძველი ტერიტორიები სომხეთის ისტორიულ მიწა-წყლად არის დაფიქსირებული. ერთი შეხედვით თითქოს ამასში საგანგაშო დიდი არაფერია და ისტორიული მასალებით შეგვიძლია საწინააღმდეგო დავამტკიცოთ, თუმცა ეს ასე არ არის.

„დიდი სომხეთი„ თუ  დიდი  სახელმწიფოების მიერ სომხეთის მარიონეტად ქცევის მცდელობა?

“Böyük Ermənistan” , yoxsa iri dövlətlərin erməniləri marionetə çevirmək cəhdi

„დიდი სომხეთის„ შექმნის იდეა,რომ  ბოდვა  იყო, სომხები  „სომხური საკითხის „ წამოჭრის შემდეგ ყველა ეპოქაში კარგად ხვდებოდნენ. 1914-1918 წლებში პირველი მსოფლიო ომის  დაწყებაზე უწინ ,  მომავალი საბრძოლო  ოპერაციების თეატრალურ არენაზე –  თურქეთში და ამიერკავკასიაში  მიმოფანტული სომხების მიზიდვის მიზნით ანტანტანის „დაშნაკსუთუნთა„თვის შეთავაზებაშიც ნათლად ჩანს.მათ თავიაანთი მიზნის მისაღწევად, სომხებისადმი  „დიდი სომხეთის „ შექმნის  შეთავაზებით  ,  სომხების მარიონეტებად გადაქცევა ჰქონდათ განზრახული  .

“ დიდი სომხეთი“ს იდეას ა.მიქოიანი დანაშაულს უწოდებს

mikoyan

სომეხი შოვინისტები იმედს ამყარებდნენ ,რა   იმპერიალისტი მოკავშირეებისა და  უმართავი მასებისა და  გენერალ დენიკინის მხარდაჭერაზე  შავი ზღვიდან  ხმელთაშუა ზღვამდე  გადაჭიმული  ტერიტორიაზე  ,  რომელიც შვიდ ოლქს მოიცავდა ,„დიდი სომხეთის „ შექმნის  კრიმინალური   იდეის  განხორციელებაზე ოცნებობდნენ.

სომხები „ სომხეთის სახელმწიფოს„ შესახებ

 

az ermeni dovleti

უძველესი ისტორიული წარმოდგენით, სომხების მიერ დიდ სომხეთად მიჩნეული ნამდვილი სამშობლო რუსეთის  საზღვრებს გარეთ , უფრო სწორად მცირე აზიაში მდებარეობა.