HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Aktual Xəbər

26 sentyabr 2016-cı il tarixdə keçiriləcək Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında Referendumun Uzunmüddətli Müşahidəsinin nəticələrinə dair aralıq hesabat

referendum-1

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası

26 sentyabr  2016-cı il tarixdə keçiriləcək Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında Referendumun Uzunmüddətli Müşahidəsinin nəticələrinə dair         

                                                 

 ARALIQ     HESABAT

(26 iyul-21 sentyabr  2016-cı il)

Hesabatı yükləmək üçün buraya klikləyin