Elxan Süleymanov

Avropanın çirkli “demokratiya” oyunu


ÖN SÖZ

I. AŞPA-DA SİYASİ MƏHBUS PROBLEMİ

1.1. AŞPA-nın əvvəlcədən müəyyən edilmiş məqsədlərə xidmət edən müvəqqəti “siyasi məhbus” meyarları………………………………………………..

1.2. AŞPA-da “siyasi məhbus” probleminin həlli istiqamətində Azərbaycanın mövqeyi…………………………………………………………………………………

1.3. Xüsusi məruzəçi Kristof Ştrasser Azərbaycanla əməkdalıq yox, “müharibə” yolunu seçir……………………………………………………………………….

1.4. Ştrasserin taktiki manevrləri və Azərbaycana qarşı təhdidləri……………………………………………………………………………………………………………..

1.5. AŞPA-nın etibarlılığını sarsıdan qərar: siyasi məhbus meyarları 89/89 səslə qəbul edilir………………………………………………………………………..

1.6. AŞPA-da Azərbaycan günü: Ştrasserin qərəzli məruzəsi qəbul edilmədi………………………………………………………………………………………………

II. AZƏRBAYCANIN DAĞLIQ QARABAĞ VƏ DİGƏR ƏRAZİLƏRİNİN ERMƏNİSTAN TƏRƏFİNDƏN İŞĞALI AŞPA GÜNDƏLİYİNDƏ

2.1. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalının nəticələri: qısa icmal

2.2.1. Sərsəng su anbarının işğalı nəticəsində qəzalı vəziyyət və onun beynəlxalq səviyyədə müzakirəyə çıxarılması

2.2.2. AŞPA-da Sərsəng su anbarı ilə bağlı məruzəçinin təyin edilməsi

2.3. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və digər işğal edilmiş əraziləri AŞPA gündəliyinə çıxarılır

2.4. İşğal altındakı ərazilərdə gərginliyin artması və Sərsəng su anbarına dair məruzələrin hazırlanması və müzakirəsi

2.4.1. Məruzəçilər Ermənistanın və AŞPA katibliyinin təzyiqləri ilə üzləşir

2.4.2. Monitorinq Komitəsinin məruzəsi ilə bağlı qarşıdurmalar uzağagedən mətləbdən xəbər verirdi

2.4.3. Məruzələr komitələrdə qəbul edilir

2.4.4. Məruzələrin qəbulu uğrunda mübarizənin yekun mərhələsi

2.5. Ermənistanın işğalçı olmasını tanıyan AŞPA üzvlərinə qarşı təzyiqlər davam edir

III. AZƏRBAYCANDA SEÇKİLƏR VƏ AVROPA QURUMLARININ RƏSMİ SEÇKİLƏRİ MÜŞAHİDƏ MİSSİYALARI

3.1. Azərbaycanda seçkiləri Beynəlxalq Müşahidə Missiyasının (BMM) deformasiyaya uğrayan mövqeyi

3.2. Bakı üçün hazırlanmış Maydan planları iflasa uğrayır

3.3. Avropa Parlamentində Azərbaycana qarşı təcridetmə kampaniyası aparılır

3.4. AŞPA missiyası 2015-ci il parlament seçkilərində yeganə rəsmi Avropa müşahidə missiyası kimi

3.5. ATƏT/DTİHB-nin Ehtiyacların qiymətləndirilməsi üzrə missiyasının (EQM) hesabatları obyektiv deyil

3.6. ATƏT/DTİHB SMM-in köçürülüb-yapışdırılmış hesabatları

3.7. ATƏT/DTİHB-nin Corc Sorosla şübhəli işbirliyi

3.8. Avropanın parlament qurumları ATƏT/DTİHB-nin diqtəsinə tabe edilir

IV. AZƏRBAYCANA QARŞI KORRUPSİYA İDDİALARININ ƏSAS QAYNAQLARI

4.1. Bir qrup beynəlxalq QHT-nin Azərbaycana qarşı alyansı

4.2. AŞPA-da anti-Azərbaycan şəbəkəsi və Soros izləri

4.3. Azərbaycana qarşı siyasi məhbus iddialarının post-Ştrasser dalğası

4.4. AŞPA-da korrupsiya iddialarına dair Müstəqil Kənar İstintaq Orqanının yaradılması

4.5. AŞPA-da korrupsiya iddialarına dair Müstəqil İstintaq Orqanının hesabatının gizli məqamları

4.6. Müstəqil Kənar İstintaq Orqanının hesabatı qəbul edildi…, məramlara aydınlıq gətirildi

SON SÖZ ƏVƏZİ