Erməni dövləti

Ermənistan terroru dövlət səviyyəsində dəstəkləyən ölkədir

Asala

Təcavüzkar Ermənistanın terroru dövlət səviyyəsində dəstəkləyən ölkə olması beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənmişdir… Ötən əsrdə Şaumyanın, qulağı kəsik Andranikin, Hamazaspın, Lalayanın və bu kimi qaniçən daşnakların rəhbərliyi ilə Naxçıvanda, Bakıda, Şamaxıda, Quba qəzasında, Qarabağda və Azərbaycanın digər yaşayış məskənlərində törədilən kütləvi qırğınlar, talanlar tariximizin qan yaddaşıdır. Həmin illərdə yüzlərlə kənd viran qoyulmuş, erməni zülmündən canını qurtarmaq üçün elindən, obasından köməyə məcbur olan azərbaycanlılar yollarda, gizləndikləri yerlərdə belə amansızcasına qətlə yetirilmişlər.

Ermənistan – nasizmin icazəli olduğu ölkə

Erməni millətçiliyi və onun daşıyıcısı olan «Daşnaksutyun» 1930-cu illərin ortalarınadək SSRİ-nin dövlət təhlükəsizlik xidmətləri tərəfindən ideoloji düşmən deyil, ideya düşməni kimi qəbul olunub.

Ermənistanın təşəkkülü və İrəvanın ermənilərə verilməsi məsələsi

 

1918-ci il fevralın 23-də bölgənin ali hakimiyyət orqanı kimi Tiflisdə yaranan Cənubi Qafqaz Seymi özünü Rusiyanın bir hissəsi hesab etsə də, bolşevik hakimiyyətini qəbul etmədiyindən Sovet Rusiyasının imzaladığı Brest-Litovsk sülh müqaviləsinin Qafqaza aid maddələrini yerinə yetirməkdən imtina etdi. Osmanlı hökuməti Brestdə Sovet Rusiyasına qəbul etdirdiyi Qafqazla bağlı müqavilə şərtlərini yeni elan olunan Cənubi Qafqaz Seyminə də qəbul etdirmək məcburiyyətində qaldı.

Ermənistan Cənubi Qafqaz münaqişələrinin katalizatorudur

 

XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Qafqazı ələ keçirmək üçün apardığı müharibə Gülüstan (1813-cü il) və Türkmənçay (1828- ci il) müqavilələri ilə nəticələndi. Azərbaycan torpaqları iki hissəyə bölündü.