HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Böyük Qələbə -75

Azərbaycanlıların Böyük Vətən müharibəsində iştirakı

Giriş

XX əsrdə bəşəriyyətin tale yükünə iki dünya müharibəsinin dəhşətlərini yaşamaq nəsib olmuşdu. Digər müharibələrdən fərqli olaraq, bu genişmiqyaslı və qanlı müharibələrə bir çox dövlətlər və onların silahlı qüvvələri cəlb olunmuşdu.

Bakı müharibə edən dövlətlərin strateji planlarında

Dünyanın aparıcı elmi nəşrlərində faşizm üzərində qələbədə ölkə neftinin oynadığı rol lazımı dərəcədə işıqlandırılmamış, Bakı neftinin dövlətlərarası münasibətlər prizmasından tədqiqi məsələsi isə demək olar ki, araşdırılmamışdır.

II Dünya müharibəsi dövründə yaradılmış milli diviziyalar və onların döyüş yolu

Bəşəriyyətə böyük itkilər verən 1939-1945-ci illər İkinci Dünya Müharibəsinin sona çatdığı dövrdən bizi 75 il ayırır. SSRİ-nin 22 iyun 1941-ci ildə bu müharibəyə qoşulması ilə Azərbaycanın da bu müharibədə iştirakı başlanmışdır. Bu baxımdan Azərbaycanın bu müharibədə iştirakı digər respublikalardan heç də fərqlənmirdi. Sovetlər birliyinə daxil olan xalqların hər biri faşizm üzərində qələbənin əldə olunmasında mühüm töhfələr vermişlər. Bu respublikaların hər birinin yeri və rolu geostrateji əhəmiyyəti və təbii sərvətləri ilə müəyyən edilirdi.