HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Sütun

TƏQSİRLİLİK PREZUMPSİYASI

Tam aydın olmayan səbəblər üzündən, özü də daimi əsaslarla nyusmeyker rolunda çıxış etmək istəyən adamlar üçün yaratmaq elə də asan deyil. Xüsusilə, əgər bu adamlar nə şişə, nə də kababa  açıq-aşkar sezilən ziyanı  vurmadan nyusmeykerlik etmək istəyirlərsə…

AMERİKA PROFESSORU  AMERİKA SOSİALİZMİ BARƏDƏ NƏ DEDİ?

Bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Сon Hopkins Universitetinin professoru Viktor Serebryanıy  Latviya jurnalistləri  Vadim Rodionov və Anna Leytland-Qriqoryeva  tərəfindən yaradılmış “İ qryanul qrem”  kanalına növbəti dəfə müsahibə verib.

YERİN SƏTHİNDƏN 28 METR YUXARIDA

Həyatımızı lazım ola biləcəyindən də artıq dərəcədə rəngarəng edən qadağa və məhdudiyyətlər hər şeydən əvvəl adi vətəndaşları, onların rifahını düşünən çox hazırlıqlı adamlarımız  tərəfindən işlənib hazırlanır. Açıq-aşkar sezilən məmnuniyyət hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, durmadan təptəzə qadağa və məhdudiyyət növləri fikirləşib tapan çox hazırlıqlı adamlarımız  yorulmaq barədə ibtidai təsəvvürə belə  malik deyillər. Elə bunun nəticəsində də günümüz artıq elan olunmuş, qüvvəyə minmiş   qadağalara alışmaqla, bir də qüvvəyə minəcəyi deyilən məhdudiyyətlərin yolunu gözləməklə keçir…

İŞTİRAK BAĞLAYICISI

Sintaktik funksiyasına görə bağlayıcılar iki yerə bölünür. Hamımız bilirik ki, tabesizlik bağlayıcıları da var, tabelilik bağlayıcıları da.


Üstəlik, tabesizlik və tabelilik bağlayıcılarının müxtəlif qrammatik məna növləri mövcuddur…