HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Sütun

YERİN SƏTHİNDƏN 28 METR YUXARIDA

Həyatımızı lazım ola biləcəyindən də artıq dərəcədə rəngarəng edən qadağa və məhdudiyyətlər hər şeydən əvvəl adi vətəndaşları, onların rifahını düşünən çox hazırlıqlı adamlarımız  tərəfindən işlənib hazırlanır. Açıq-aşkar sezilən məmnuniyyət hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, durmadan təptəzə qadağa və məhdudiyyət növləri fikirləşib tapan çox hazırlıqlı adamlarımız  yorulmaq barədə ibtidai təsəvvürə belə  malik deyillər. Elə bunun nəticəsində də günümüz artıq elan olunmuş, qüvvəyə minmiş   qadağalara alışmaqla, bir də qüvvəyə minəcəyi deyilən məhdudiyyətlərin yolunu gözləməklə keçir…

İŞTİRAK BAĞLAYICISI

Sintaktik funksiyasına görə bağlayıcılar iki yerə bölünür. Hamımız bilirik ki, tabesizlik bağlayıcıları da var, tabelilik bağlayıcıları da.


Üstəlik, tabesizlik və tabelilik bağlayıcılarının müxtəlif qrammatik məna növləri mövcuddur…


DOSTLUQ MƏSƏLƏSİ

Çox tez-tez sosial şəbəkədə insanlarımız hansısa göstəricilərə uyğun gəlməyən (gəlmək istəməyən?) insanları öz dostluqlarından uzaqlaşdırdıqları (uzaqlaşdıracaqları?) barədə statuslar yazırlar. Bəziləri daha humanist davranaraq bu addımı atmağın məsuliyyətini dostluqlarında görmək istəmədikləri sosial şəbəkə istifadəçilərinin üzərinə qoyurlar.

“TIXACOLOGİYA”YA GİRİŞ

(birinci yazı)


Azərbaycan paytaxtını “inhisar”a almış tıxaclardan şikayətlənməyən Bakı sakinini tapmaq çox çətindir.


Hamı narazıdır.


Az qala hər gün Bakıda, ixtiyari A nöqtəsindən ixtiyari B nöqtəsinə avtomobillə, ya da avtobusla çatma müddəti ilə bağlı yeni anti-rekordlar vurulur. Prosesin günlərin bir günü şəhərin tamamilə dayanacağı ilə nəticələnəcəyini proqnozlaşdıranlar da var.

MEYXANA MEYDANI

(birinci yazı)


Keçmiş sovet adamlarına yaxşı tanış olan bir lətifə var. Bu lətifədə ABŞ prezidenti ilə Sov.İKP MK-nın birinci katibinin kiçik mübahisəsi yer alır. Mövzu nə olur? Əlbəttə, demokratiya! Demək ən yaxşı halda cəmi 8 il prezidentlik edə biləcək amerikalı deyir ki, onun ölkəsində demokratiya var. Və bunu sübut eləmək elə də çətin deyil. İstənilən adam Ağ evin qarşısına gəlib ABŞ prezidentini söyə bilər. Bu şəxsi də heç kim tutmaz…

Şuşa XIX əsrin ortalarında

12698274_808648279260812_889075803274164884_o-768x576

1851-ci ildə Tiflisdə, Qafqaz Canişini Dəftərxanasının Tipoqrafiyasında  nəşr olunan “1852-ci il üçün Qafqaz təqvimi” kitabında Şuşa şəhərinin Konstantinoviç familiyalı şəxs  tərəfindən hazırlanmış statistik-təsviri verilmişdir.