HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Sütun

“GÖYÇAY ENSİKLOPEDİYASI”NA DOĞRU ƏHƏMİYYYƏTLİ ADDIM

Demək olar hər gün yeni-yeni kitabların işıq üzü görməsi barədə məlumatlara rast gəlirik. Sevindirici haldır. Müəlliflərimiz də var, nəşriyyatlarımız da. Doğrudur, oxucularımızın sayı hələlik arzu olunan səviyyəyə gəlib çatmayıb. Bütün hallarda ümumi mənzərə yəqin ki, qənaətbəxş sayıla bilər.

OBYEKT

Indi dəbdə olan sözlərdən biri də “obyekt” sözüdür. Bu sözdən açıq-aşkar sezilən həvəslə çox adam istifadə edir. Və bu söz əslində olduqca faydalı, istifadə olunanda xeyli yersiz təfərrüatlara qənaət etmək imkanı yaradan sözdür.


EPİTETLƏRİN SÜQUTU

Epitetlər həmişə və deyəsən bütün dillərdə olub. Hətta elə vaxtlar olub ki, insanlar epitetlərdən istifadə ediblər, amma faydalandıqları sözlərin epitet olduğunu bilməyiblər…

BB

Faydalı olduğu açıq-aşkar sezilən azleks.az saytında Qulu Məhərrəmli və Rafiq İsmayılov tərəfindən tərtib edilmiş “Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti”nə istinadən bildirilir ki, “bas bayıra” ifadəsi “rədd ol”, “gözüm səni görməsin” mənasında əmr, təkid bildirən ifadədir.

MMM

Milli Mentalitet Məsələsi (MMM) rəhmətlik Səməndər Rzayevin məşhur qəhrəmanlarından birinin təbirincə desək, çox qəliz məsələdir, həm qəlizdir, həm də ki, vacib.

HƏRŞEYŞÜNASLIQ SİNDROMU

Vikipediyada yazılıb ki, tibb terminologiyasında sindrom yalnız aşkar olunmuş xarakteristikaların məcmusuna aid edilir.