HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Ağdam

Ağdam rayonu

Ağdam rayonu – Azərbaycan Respublikasında inzibati rayon. 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Qarabağ silsiləsinin şimal-şərq ətəklərində, Kür-Araz ovalığının cənub-qərbindədir. Sahəsi 1150 km2, əhalisi 167,3 min nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi Ağdam şəhəridir.