HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

avciya.az

RUSİYA İMPERİYASININ QAFQAZ CƏBHƏSİ MÜSƏLMAN QAÇQINLARINA MÜNASİBƏTDƏ AYRI-SEÇKİLİK SİYASƏTİ

0aadf3083eb69356

 (1914-1917-Cİ İLLƏR)

Birinci dünya müharibəsi Rusiya dövlətinin taleyində xüsusi mərhələdir. Belə ki, bu savaş 3 milyondan artıq insanın həyatına son qoymuş, sosial ziddiyyətləri kəskinləşdirmiş, ölkəni inqilabi sarsıntılara və vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxarmışdı. Bu zaman Birinci dünya müharibəsinin qurbanları, nəinki cəbhələrdə həlak olmuş əsgərlər, eləcə də minlərlə dinc sakinlər olmuş, onlara taleyin hökmü ilə qaçqınlıq nəsibi ilə barışmaq qalmışdı.